Tüm Personelimizin Dikkatine!

08.07.2015 tarihinde Bakan oluru ile yürürlüğe girmiş olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesinin
 
“ E-Posta Politikası
Madde 5-(2) E-Posta ile ilgili kişisel kullanım kuralları aşağıda belirtilmiştir.
ç) Kullanıcı, kurumsal mesajlarını, Bakanlık iş akışının aksamaması için cevaplandırmalı ve kurumsal mesajlarda kişisel e-posta adresleri değil kurumsal e-posta adresi kullanılmalıdır. ”
 
Maddesi gereğince Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinin kurumsal mesajlaşmalarında kişisel e-posta adresleri yerine bakanlığımız tarafından verilen kurumsal e-posta adreslerini kullanmaları gerekmektedir.
 
Yapılan incelemeler sonucu bu politikanın bazı kullanıcılar tarafından ihlal edildiği görülmüştür. Bu durum e-posta yoluyla yapılan iletişimde oluşacak güvenlik açıklarını da beraberinde getirmekte olup siber saldırılara maruz kalınabileceği göz ardı edilmemelidir.
 
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI​​