Tüm Kuruluşların Dikkatine!Oryantasyon Hakkında

Oryantasyona katılacak Aday Memurlarımızın listesi ekte yer almaktadır. Listede adı geçen memurlarımızın 03.03.2015 tarihinde 08.45’te İl Müdürlüğü binası önünde hazır bulunmaları gerekmektedir.

                                                                        Oryantasyona Katılacak Aday Memur Listesi