Tüm Kuruluşların Dikkatine! Yer Değiştirme Suretiyle Atama İstek Formu Hk.!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği 17/05/2013 tarih ve 28650 sayılı Resmi Gazetede, Yönetmelikte yapılan değişiklikler de 09/07/2013 tarih ve 28702 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
2015 yılı genel atama döneminde belirlenen yer ve unvanları gösteren listeler ile başvuru şekli, süresi ve yer değiştirmeye ilişkin diğer hususları içeren duyuru metni ile Yer Değiştirme Suretiyle Atama İstek Formu Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığı internet sayfasında yayınlanmıştır.
 
Söz konusu yazı ve eklerinin Kuruluşunuzda görev yapan tüm kadrolu personele (yıllık izinli veya raporlu olan personel de dahil) imza karşılığı duyurulması ve atama talebinde bulunacak personelin, “ 2015 YILI GENEL ATAMALARINA İLİŞKİN DUYURU” da belirtilen hususlara uygun bir şekilde hazırlayacağı “Yer Değiştirme Suretiyle Atama İstek Formu” nun 17.04.2015 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
 
Bilgilerinizi ve herhangi bir aksaklığın meydana gelmemesi için özen gösterilerek işlem yapılması hususunda;
 
Gereğini önemle rica ederim.
                                                                                Mustafa ÜSTÜNER
                                                                                       İl Müdürü a.
                                                                                      İl Müdür Yrd.
 
 
 
*Duyuruda belirtilen tarihlere ve usule aykırı olarak yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Başvuru süresinde herhangi bir değişiklik yapılmayacağından, başvuru süresinden sonra yapılacak müracaatlar hakkında işlem yapılmayacaktır.
 
* “Yer Değiştirme Suretiyle Atama İstek Formu” nun asıl nüshası İl Müdürlüğüne gönderilecektir.
 
*Kuruluşta atama talebi olmaması halinde, üst yazı ile bu şekilde belirtilerek İl Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.