Tüm Kuruluşlarımızın Dikkatine!Şifre Güncelleme Hk.!

İLGİ: 06.07.2015 tarih ve 7102 sayılı yazımız.
 
İlgi yazımız ile, kurumsal e-mail şifre güncelleme işlemlerinin, Kuruluşlarda PYS yetkilisi tarafından, PYS üzerinden yapılacağı hakkında bilgi verilmiştir.
 
Bakanlığımız, merkez ve taşra teşkilatı çalışanlarının Sosyal Yardım Bilgi Sistemi(SOYBİS) şifrelerinin güncellenmesi sürecini daha hızlı ve daha güvenilir şekilde gerçekleştirebilmek amacıyla da yeni bir çalışma yapmıştır.
 
Kadrolu personelin SOYBİS şifrelerinin güncellenmesi sürecini daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirebilmek amacıyla, bundan sonraki süreçte SOYBİS şifre güncelleme işlemleri de kurumsal e-mail şifresi ve/veya PYS kullanıcı şifresi güncelleme işlemleri ile aynı şekilde ve Kuruluşlarda PYS yetkilisi tarafından yapılacaktır.
 
İlk olarak şifre yenileme talebinde bulunacak personellerin, Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanan “Kullanıcı Talep Formu” nu  eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak imzalamaları ve idari amirlerine  onaylatmaları gerekmektedir. İdari amir tarafından imzalanmış olan “Kullanıcı Talep Formları” personeller tarafından kuruluşlarda bulunan PYS yetkililerine teslim edilecektir. Bu formlar İl Müdürlüğüne gönderilmeyecek ancak Kuruluşta arşivlenecektir. Personel bilgilerinin güncel olmasından ve evrakların tam olmasından Kuruluştaki PYS yetkilisi sorumlu olacaktır.
 
PYS üzerinden alınan SOYBİS şifre güncelleme talepleri sonrasında kişilerin SOYBİS şifreleri, kişilerin PYS sisteminde kayıtlı cep telefonlarına kısa mesaj olarak gönderilecektir. Cep telefonlarına gönderilen şifreler kişisel verilerin gizliliği kapsamında sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacak ve güncelleme talebinde bulunan kişiler dışında kimse tarafından görülemeyecektir.
 
Daha önce SOYBİS yetkisi olmayan ve ilk defa SOYBİS yetkisi talep edecek olan personelin ise, Kullanıcı Talep Formunu doldurarak, Kuruluş Müdürü imzalı üst yazı ile İl Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.
 
Şifre güncellemede izlenecek yol, aşağıda belirtilmiştir.
 
Cep telefonlarına gelen şifrelerle talepte bulundukları sistemlere giriş yapamayan personellerin teknik destek alabilmeleri için 705 53 53 no lu dış hattan Bakanlığımız Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yardım Masası birimini aramaları gerekmektedir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
                                                                                                                          
 Metin ERDURAN
   İl Müdürü a.
   İl Müdür Yrd.

Kullanıcı Talep Formu için TIKLAYINIZ

Personel Yönetim Sistemi Örnek-1 için TIKLAYINIZ

Personel Yönetim Sistemi Örnek-2 için TIKLAYINIZ