Tüm Kuruluşlarımızın Dikkatine! Yazışmalar ve Yazışma Kuralları Konusunda Eğitim Hk.!

2017 yılı Yıllık Eğitim Planı kapsamında, 05-06.10.2017 tarihlerinde, İl Müdürlüğümüz ve bağlı tüm Kuruluşlarımızın, EBYS yazışma sistemini kullanan bütün kadrolu ve özel hizmet alımı personellerine yönelik, İl Müdürlüğümüz Personel Hizmetleri Şubesinde Şef olarak görevli Âdem Yıldırım tarafından, Yazışmalar ve Yazışma Kuralları konusunda eğitim verilecektir.

Söz konusu eğitime, İl Müdürlüğü ve Kuruşlarının iş ve işlemlerini aksatmayacak şekilde iki grup halinden en geç 14.30’da katılım gösterilmesi, eğitime katılamayacak kişilerin mazeretlerini İl Müdürlüğü' ne dilekçe ile bildirmeleri, bildirmeyenler ve katılım göstermeyenler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı hususunu;

Bilgilerinize rica ederim.

Ferhat TAPAN
 İl Mdr. Yrd. V.
 
Eğitim Yeri: Adana Çocukevleri Sitesi ( Sevgi Evleri) Konferans Salonu
Eğitim Tarihi: 05.10.2017 ve 06.10.2017 tarihinde iki grup
Eğitim Saati: 15.00
 
Not: Eğitime katılacak grupları her kuruluşun Müdürünce belirlenecektir.