Tüm Kuruluşlarımızın Dikkatine! Özel Hizmet Alımı ve Ek Ders Karşılığı Görev Yapan Personel Hk.!

Bakanlığımız bünyesinde farklı unvanlardan özel hizmet alımı ve ek ders karşılığı görev yapan personele, eğitim durumuna ve/veya talep edilen sertifikalara göre ücret ödenmektedir.
 
Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığından alınan 02.09.2016 tarihli ve 95617 sayılı yazıya istinaden, söz konusu personelin mezuniyet belgeleri ile sertifika belgelerinin teyidinin yapılması gerekmektedir.
 
Anılan nedenle; Kuruluşunuzda özel hizmet alımı ve ek ders karşılığı görev yapan kişilerin mezuniyet belgeleri ile sertifika belgelerinin ( usta öğretici belgesi dahil ), Kuruluş Müdürünce  “aslı gibidir” şeklinde onaylı, mühürlü ve ıslak imzalı olarak 30.09.2016 tarihi mesai bitimine kadar İl Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda;
 
Gereğini rica ederim.
                                                                                                         
                                                                                                                                Ferhat TAPAN
                                                                                                                                  İl Müdürü a.
                                                                                                                                 İl Müdür Yrd.V.
                                                                                                                                                                                                                                                         
 
İrtibat İçin: Muharrem KAPLAN