Tüm Kuruluşlarımızın Dikkatine! İŞKUR Personeli Görev Bitimi Hk.!

Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden alınan 22.06.2016 tarihli ve 14318 sayılı yazıya istinaden, Toplum Yararına Program kapsamında Kuruluşunuzda görev yapan kişilerin görev süreleri 30.06.2016 tarihinde bitecektir.
 
30.06.2016 tarihinde, söz konusu kişiler mesaiye görev yaptıkları kuruluşlarda başlayacaklar ve sabah işe giriş imzalarını Kuruluşta atacaklardır. Aynı gün mesai bitimine kadar, Kuruluş Müdürünün imzasının bulunduğu devam çizelgelerinin asıllarını yanlarında bulundurarak, İl Müdürlüğümüze gelmeleri gerekmektedir. 
 
Bilgilerinizi, söz konusu personelin 30.06.2016 tarihi mesai saatleri arasında mutlaka İl Müdürlüğümüzde olmalarının sağlanması ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda; 

Gereğini önemle rica ederim.
                                                                      
 
                                                                                                                              
                                                                                                                                                                     Turgut SAK
                                                                                                                                                                     İl Müdürü a.
                                                                                                                                                                     İl Müdür Yrd.