Tüm Kuruluşlarımızın Dikkatine! İl Müdür Yardımcımız Ferhat Tapan Vekalet Hk.!

İl Müdür Yardımcımız Ferhat Tapan, 09.03.2018 tarihinden itibaren, 19.03.2018 tarihine kadar, 10 gün süre ile görevli izinli olup, yerine İl Müdür Yardımcımız Ahmet Abdullah Sezen vekâlet edecektir.Bilgilerinize.