Tüm Kuruluşlarımızın Dikkatine! Bilgilendirme Toplantısı Hk.!

Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda Taşınır taşınmaz malların kaydı, muhafazası, kullanımı ve hesap verilmesi ile ilgili işlemlerin, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemine göre ne şekilde ve nasıl yapılacağı ile ilgili hizmet içi eğitim ve bilgilendirme toplantısı 25.05.2016 tarihinde saat 09.30’da Adana Huzurevi Müdürlüğünde yapılacaktır.
 
Kuruluşların Harcama Yetkilisinin Koordinesinde Taşınır Kayıt Yetkililerinin kullanacakları bilgisayar, muhasebe şifreleri, varsa giriş ve çıkış yapacak evrakları ile birlikte hazır bulunmalarının sağlanması hususunda, 
 
Gereğini rica ederim.
 
                                                                                                                                 İdris DAL
                                                                                                                                İl Müdür V.                  

 
Toplantı Gündemi:  -Taşınır Mal Yönetmeliği ,Tif kesilmesi
                                 -Giriş Çıkış İşlemleri

 
Toplantı Katılımcıları: Kuruluş Taşınır Kayıt Yetkilileri