Tüm Kuruluşlarımızın Bilgisine!Kurumsal E-Mail Hesabı Hk.!

Bakanlığımızla yapılan yazışmalarda, kurum içi bilgi paylaşımında, hizmet içi eğitimlerle ilgili iş ve işlemlerde, YBS, PYS vb. sistemlerinin kullanımında, kadrolu tüm personelin kurumsal e-mail hesabını kullanması gerekmektedir.
 
İşleyişte aksamalar olmaması için, kurumsal e-mail hesabının takibinin düzenli ve sürekli olarak yapılması ve e-mail şifresinin her 30 günde bir mutlaka güncellemesi gerekmektedir. Güncelleme yapılmaması halinde hesap Bakanlık tarafından kapatılmaktadır.
 
Kadrolu personelin ve/veya Kuruluşların kurumsal mail adresleri şifrelerinin güncellenmesi sürecini daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirebilmek amacıyla, bundan sonraki süreçte e-mail şifre güncelleme işlemleri Kuruluşlarda PYS yetkilisi tarafından yapılacaktır.
 
İlk olarak şifre yenileme talebinde bulunacak personellerin, Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanan “Kullanıcı Talep Formu” nu  eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak imzalamaları ve idari amirlerine  onaylatmaları gerekmektedir. İdari amir tarafından imzalanmış olan “Kullanıcı Talep Formları” personeller tarafından kuruluşlarda bulunan PYS yetkililerine teslim edilecektir. Bu formlar İl Müdürlüğüne gönderilmeyecek ancak Kuruluşta arşivlenecektir. Personel bilgilerinin güncel olmasından ve evrakların tam olmasından PYS yetkilisi sorumlu olacaktır.
 
PYS üzerinden alınan şifre yenileme talepleri, kişilerin PYS sisteminde kayıtlı cep telefonlarına kısa mesaj olarak gönderilecektir. Cep telefonlarına gönderilen şifreler kişisel verilerin gizliliği kapsamında sistem tarafından otomatik olarak oluşturulacak ve güncelleme talebinde bulunan kişiler dışında kimse tarafından görülemeyecektir.
 
Kurumsal e-mail kullanıcı adı ve şifresi ile PYS kullanıcı adı ve şifresi aynı olup, PYS yetkisi güncellenmesi taleplerinde de aynı yol izlenecektir.
 
Şifre güncellemede izlenecek yol, Müdürlüğümüz web sitesinde yayınlanmıştır.
 
Cep telefonlarına gelen şifrelerle talepte bulundukları sistemlere giriş yapamayan personellerin teknik destek alabilmeleri için 705 53 53 no lu dış hattan Bakanlığımız Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yardım Masası birimini aramaları gerekmektedir.
 
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Metin ERDURAN
 İl Müdürü a.
İl Müdür Yrd.

İlgili yazı için TIKLAYINIZ

Talep Formu için TIKLAYINIZ