Tüm Kuruluşlara!Toplam Kalite Yönetim Sistemi Değerlendirme Toplantısı!

20.03.2015 Cuma günü, sabah saat 08.30 da, Sevgi Evleri Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Toplantı Salonunda, TKY Sistem Danışmanı Servet KARAKAŞ’ın katılımıyla Toplam Kalite Yönetim Sistemi Değerlendirme Toplantısı yapılacaktır. Tüm kuruluşların Kalite Sorumluları ve İç tetkikçilerin söz konusu toplantıya katılımlarının sağlanması hususunda;    
 
Gereğini rica ederim.                                       Hamide Nurgül KAYA (İl Müdür V.)