Tüm Kuruluşlara! Lojman Hakkında

“2015 Yılı Lojman Tahsis Komisyonu” toplanacağından, kuruluşumuzda görev yapan personellerden, daha önceki yıllarda Lojman Talep Formu’nu dolduran personel hariç, yeni lojman talebinde bulunacak personelin, taleplerini, 13.02.2015 tarihine kadar, bağlı oldukları kuruluş müdürlüklerine teslim etmeleri, yine 13.02.2015 tarihine kadar da bu başvuruların İl Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.
 
NOT: Resmi yazı gönderilmeyecektir.

BİLGİ İÇİN: Şef Oktay ERBAŞ
           
TEL:  0 (322) 458 84 24
     
DÂHİLİ: 125