Tüm Kuruluş Müdürlerimizin Dikkatine! İşçi Maaşları Hk.!

 
  Uygulamada bütünlüğün sağlanması amacıyla; 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrolarına geçirilen personellerin 15 Nisan – 14 Mayıs 2018 dönemi maaşları ödenirken MYS siteminde vergi numarası olarak İl Müdürlüğümüzün 7750319377 No’ lu vergi numarası,  işçi maaşlarının aktarılacağı hesap olarak İl Müdürlüğümüzün T.C. Ziraat Bankası Atatürk Caddesi Şubesi nezdinde bulunan TR630001000931451518245017 IBAN No’ lu hesabı kullanılacaktır. Kendi vergi numaralarını kullanan kuruluşların ödeme emri belgeleri Muhasebe Müdürlüğünce değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilecektir. Ödeme emri belgeleri en geç 09 Mayıs 2018 tarihinde Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilecek ve Toplu EFT/Havale şablonu en geç 10 Mayıs 2018 tarihine kadar personellerin ad, soyad, IBAN ve T.C. Kimlik No’ ları güncellenerek mustafa.tekin@aile.gov.tr adresine gönderilecektir.

  Gereğini önemle rica ederim.
 
                                                                                                             Faruk TAŞTEPE
                                                                                                          İl Müdür Yardımcısı