Hizmet İçi Eğitim Hk.!

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerin Yargılanması Hakkında kanun gereğince yapılan ön inceleme ve araştırma ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılan disiplin soruşturmaları ile ilgili Hizmet İçi Eğitim kapsamında 13-14 Mart 2018 tarih ve 20-21 Mart 2018 tarihleri ve 09.00-10.00, 10.10-12.10 saatleri arasında, Adana Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda, yapılacak olan Hizmet İçi Eğitim’ine, katılımın sağlanması hususunda;

Gereği önemle rica olunur.

Katılımcılar:
1-Yusuf İyi
2-Kürşat Köstü
3-Fatih Ataşlı
4-Behzet Aslan
5-Ferhat Tapan