ÇİM Nöbet Listeleri!!!

25 Mart 2015- 21 Nisan 2015 dönemi Çocuk İzlem Merkezinde görevlendirilen personel listesi, resmi yazıyla gönderilmiştir.
 
·         ÇİM Nöbet Listelerine kesinlikle uyulacaktır.
 
·         İl Müdürlüğümüzce hazırlanan ÇİM Nöbet Listeleri, listede isimleri bulunan ve kuruluşunuzda görev yapan tüm meslek elemanları ve şoförlere imza karşılığı duyurulacak, hazırlanacak Tebellüğ Belgeleri İl Müdürlüğüne gönderilmeyecek, ancak Kuruluşta mutlaka muhafaza edilecektir.
 
·         Mazeretsiz olarak nöbet günü görevine gitmeyen personel hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
 
·         Nöbet gününde resmi olarak mazereti olan personel, mazeretini nöbet gününden 1 gün önce hem İl Müdürlüğüne hem de Seyhan Uygulama Hastanesinde faaliyet gösteren Çim Birimine bilgi vermeleri gerekmektedir.
 
·         Nöbet görevinin aksamaması için, nöbet gününde resmi olarak mazereti olan personelin, nöbete gidemeyeceğini 1 gün öncesinden nöbet çizelgesinde sıradaki personele bilgi vermesi gerekmektedir.